Vietnamese English
Trang chủ Tin tức Tin tức ngành

Tin ngành

Thông tư 07/2015/TT-NHNN, ngày 25/6/2015, quy định về bảo lãnh ngân hàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------Số: 07/2015/TT-NHNNHà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNGCăn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Pháp lệnh ngoại hối số

Nghị định 46/2015/NĐ-CP quản lý chất lượng và bảo trì công trình XD

Nghị định 46/2015/NĐ-CP, ngày 12 tháng 5 năm 2015, Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng vềquản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.2. Đối tượng áp dụngNghị định này áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà

Nghị định 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng

 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18 tháng 6 năm 2015, Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định chi tiết một số nội dung thi hành Luật Xây dựng năm 2014 về quản lý dự án đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án; thực hiện dự án; kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; hình thức và nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng.Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn

Thông tư 09/2014/TT-BXD sửa đổi bổ sung thông tu hướng dẫn NĐ 15/2013/NĐ-CP

 BỘ XÂY DỰNGSố: 09/2014/TT-BXDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014THÔNG TƯSửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫnNghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủvề quản lý chất lượng công trình xây dựngCăn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;Căn cứ Nghị định số

Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết hợp đồng xây dựng

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, ngày 22 tháng 4 năm 2015, Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký.Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2015Nghị định này thay thế cho - Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2010 của chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; - Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềi của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2010 của chính phủ về hợp đồng trong

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013. Chủ tịch quốc hội- Ông Nguyễn Sinh Hùng ký.Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, và thay thế cho Luật đấu thầu số 61/2005/QH11. Bãi bỏ Mục I chương VI Luật xây dựng số 16/2006/QH11 và điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.Tải Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 tại

Nghị định 121/2013/NĐ-CP QĐ xử phạt VP hành chính trong hoạt động xây dựng XD

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanhbất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); quản lý phát triển nhà và công sở. Đốivớidự án đầu tư xây dựng công

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT,Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015, Bộ kế hoạch và đầu tư về Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Thay thế cho:- Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, và- Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ kế hoạch đầu tư quy địng chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.Tải về thông số 03/2015/TT-BKHĐT tại đây

Thông tư 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết Nghị định 15/2013/NĐ-CP

BỘ XÂY DỰNG     Số: 10/2013/TT-BXDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013 THÔNG TƯQuy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựngCăn cứ Nghị định 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (sau

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng xây dựng công trình

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 15/2013/NĐ-CPHà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013NGHỊ ĐỊNHVề quản lý chất lượng công trình xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm

Trụ sở chính

  • 506 CMT8, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Tel: 0643.826501 Fax: 0643.716.130
  • Email: daiphuthinhbr@gmail.com

Văn phòng chi nhánh

  • Lô 2E-E6, KDC Phú Hòa 1, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Tel: 0650.3834226 Fax: 0650.3834289
  • Website: daiphuthinh.com.vn