Vietnamese English

Mẫu đơn dự tuyển

Tải biểu mẫu này tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….o0o…….

ĐƠN ỨNG TUYỂN

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Phú Thịnh – Bộ phận tuyển dụng.

Tên tôi là: (điền đầy đủ họ và tên)..........................................................................................

Sinh năm : …./…../……….. . Tại: (điền nơi sinh xã quận huyện tỉnh) ..................................

Điện thoại : (số di động)........ Email: (địa chỉ email để liên hệ).............................................

(số đt cố định)......................... Facebook: .............................................................................

Tôi viết đơn này để ứng tuyển vị trí:

(Ghi vị trí muốn ứng tuyển)..........................................................................................................

Sau khi tốt nghiệp (Ghi tên trường bạn đã tốt nghiệp) ................................................................

năm ………, tôi đã làm việc về (ghi công việc bạn đã làm)................................................................

Từ năm ……. đến nay, tôi làm việc tại (ghi một thời gian và công việc gần đây nhất)................

với vị trí (vị trí/ chức danh công việc bạn đảm nhận)……………………., kinh nghiệm tôi có là

(điền thông tin kinh nghiệm làm việc liên quan đến vị trí bạn muốn ứng tuyển).................................

......................................................................................................................................................

Hiện tôi đã có các chứng chỉ (ghi các chứng chỉ/ bằng cấp liên quan mà bạn nghĩ sẽ nâng cao năng lực phục vụ công việc của bạn).................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tôi là người (tự đánh giá mình về tác phong, tính cách, thái độ).................................................

......................................................................................................................................................

Hiện tôi chưa có việc làm, tôi muốn tìm việc và có thể đóng góp cho sự phát triển của công ty nếu tôi được chọn.

Công ty có thể tìm hiểu rõ hơn khả năng và kinh nghiệm làm việc của tôi thông qua hồ sơ đính kèm, cũng như các dự án tôi đã tham gia.

Nếu cần thêm thông tin hoặc trao đổi thêm vấn đề gì, vui lòng liên hệ lại với tôi.

Cảm ơn và trân trọng kính chào !

 

………………, ngày ….. tháng …. năm ………

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trụ sở chính

  • 506 CMT8, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Tel: 0643.826501 Fax: 0643.716.130
  • Email: daiphuthinhbr@gmail.com

Văn phòng chi nhánh

  • Lô 2E-E6, KDC Phú Hòa 1, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Tel: 0650.3834226 Fax: 0650.3834289
  • Website: daiphuthinh.com.vn