Vietnamese English

Mẫu khai hồ sơ kèm theo

Tải biểu mẫu này tại đây

HỒ SƠ KÈM THEO

Tên tôi là: (điền đầy đủ họ và tên)...........................................................................................

Sinh năm : …./…../……….. ... Tại: (điền nơi sinh xã quận huyện tỉnh) ..................................

Điện thoại : (số di động).......... Email: (địa chỉ email để liên hệ)..............................................

(số đt cố định)........................ Facebook: .............................................................................

Sau đây là danh sách kèm theo hồ sơ của tôi:

 1. Đơn ứng tuyển
 2. Tờ khai năng lực kinh nghiệm
 3. Giấy khám sức khỏe (6 tháng gần nhất)
 4. Hộ khẩu (photo/ photo công chứng)
 5. Bằng cấp liên quan (photo/ photo công chứng)
 6. Chứng chỉ nghề/ nghiệp vụ (photo/ photo công chứng)
 7. Các hồ sơ khác (nêu rõ ra)
 

………………, ngày ….. tháng …. năm ………

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trụ sở chính

 • 506 CMT8, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Tel: 0643.826501 Fax: 0643.716.130
 • Email: daiphuthinhbr@gmail.com

Văn phòng chi nhánh

 • Lô 2E-E6, KDC Phú Hòa 1, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Tel: 0650.3834226 Fax: 0650.3834289
 • Website: daiphuthinh.com.vn