Vietnamese English
Trang chủ Tin tức Tin tức ngành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013. Chủ tịch quốc hội- Ông Nguyễn Sinh Hùng ký.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, và thay thế cho Luật đấu thầu số 61/2005/QH11. Bãi bỏ Mục I chương VI Luật xây dựng số 16/2006/QH11 và điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

Tải Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 tại đây.

 

 

Trụ sở chính

  • 506 CMT8, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Tel: 0643.826501 Fax: 0643.716.130
  • Email: daiphuthinhbr@gmail.com

Văn phòng chi nhánh

  • Lô 2E-E6, KDC Phú Hòa 1, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Tel: 0650.3834226 Fax: 0650.3834289
  • Website: daiphuthinh.com.vn